Kontakt


Naša preporuka je da nas unapred kontaktirate još u pripremi i odlučivanju o potrebama i obimu opreme radio veze za svaki događaj.
Kontaktirajte nas


kontakt informacije


RADIO INTEGRAL
Pere Velimirovica 1-D
11090 Belgrade, Serbia


: +381 11 36 71 271

: +381 11 40 73 777

: +381 11 36 72 074


: +381 63 20 20 32 – Aleksandar

: +381 64 11 22 831 – Dejan

: +381 64 8 999 133 – Miloš


: radioveze@gmail.com


:Komercijalna banka ad Beograd
Račun: 205-170431-82
IBAN: RS35205007100048390123


:PIB: 107230022
Matični Broj: 62594772
DOWNLOAD


Uhren online